Grup Empresarial

 

  • Evoluciona – Soluciones inmobiliarias : grup empresarial dins del sector immobiliari i constructiu que ofereix serveis integrals per cobrir les diferents necessitats dels clients en les fases executives dels projectes. El grup empresarial està format per professionals en àrees d’enginyeria, arquitectura, promoció, construcció i comercialització immobiliaria. (www.evolucionagestion.com)

EVOLUCIONA

 

  • KOM Arquitectura Doméstica : desenvolupa projectes d’edificació residencial i ofereix uns models predissenyats que s’adapten a múltiples orientacions i característiques de les parcel·les, amb una arquitectura moderna i funcional. No proposen un determinar sistema constructiu, ja que s’ha de ser capaç d’adaptar-se a tots els avantatges dels diferents sistemes. Les premises principals són un bon disseny, eficiència energètica i un preu raonable. (www.kom.cat)

 

kom-logo-homex

 

  • SET UP Enginyers : Enginyeria que desenvolupa projectes tècnics vinculats al sector de la construcció, tant residencial com industrial. D’aquesta forma complementa la constructora des d’un punt de vista tècnic i permet un millor control de despeses i una major agilitat a l’hora de donar respostes i aplicar solucions tant a nivell de projecte com durant l’execució de les obres, podent complementar a la direcció d’obra.

setup